Waarom is maatschappelijk betrokken ondernemen belangrijk?

We komen handen, middelen en oplossingen tekort

De regio bruist en dit komt door de lokale verenigingen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die zich hier dagelijks hard voor maken. Wat niet altijd helder is, is het tekort aan mankracht, hulp en middelen. Een bijdrage vanuit maatschappelijk betrokken bedrijven en werkgevers helpt al snel bij het creëren van de oplossing. Wat kun je voor elkaar betekenen en wat heb je nodig? Denk bijvoorbeeld aan sponsoring, kennis & mankracht. MBO71 organiseert diverse activiteiten ter ondersteuning en met als doel matchmaking, zoals op het on- en offline ‘Beursplein’ waar hulpvragen en het aanbod samenkomen. 

 

 

Zonder vrijwilligers, geen basis

hoe gaan we dit dan oplossen?

Denk eens aan de sportvereniging, jongerenbegeleiding, events en ouderenzorg. Zonder vrijwilligers zouden ‘wijzelf’, er een fulltime baan bij hebben.

Toch heerst er een tekort aan vrijwillige bijdrages. Dit raakt ons allemaal en vraagt om aandacht. Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven biedt perspectief.

 
Waarom samenwerken?

zij hebben dé oplossing in huis

In de regio zijn heel wat bedrijven en zzp-ers actief maatschappelijk betrokken aan het ondernemen. De ondernemersgeest en het netwerk bieden een belangrijke basis voor het creëren van kwalitatieve samenwerking in de regio. Meld je aan en ga in gesprek met elkaar.

  • © Copyright 2022
  • MBO71 |
  • Home | 
  • Communicatie : Legit