Netwerk

Samenwerken met experts zorgt voor slagkracht

MBO71 is een initiatief van iDoe en ontstaan in samenwerking met de Stichting Present en Sparkleiden. Wij bundelen onze krachten binnen dit platform om vanuit het bedrijfsleven vrijwillige bijdrages in groepsverband, in projectvorm of op individuele basis te genereren.

MBO71 is een onafhankelijke stichting met als doel ondernemers te stimuleren actief maatschappelijk betrokken te ondernemen, om zo een bijdrage te leveren aan sociale activiteiten en initiatieven. Dat betekent ook dat wij de support nodig hebben van ondernemers in de regio. Onderdeel worden van ons netwerk? We hebben de ondersteuning vanuit maatschappelijk betrokken bedrijven hard nodig. Vrijwillig is nooit vrijblijvend net als dat het onderdeel zijn van ons platform vele voordelen geeft.

i-doe

i-doe brengt door middel van de vrijwilligers- en vacaturebank vrijwilligers en organisaties bij elkaar. Zij ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk. Dit doen zij door middel van trainingen, adviesgesprekken, themabijeenkomsten en informatie op deze website. Daarnaast zorgen we voor waardering en aandacht voor vrijwilligers en organisaties waar vrijwilligers actief zijn door middel van leuke acties en promotiecampagnes en projecten.

Stichting Present Leiden

Stichting Present brengt een beweging op gang van mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te kijken. Present is matchmaker en procesbegeleider voor groepen die zich een dagdeel willen inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, gezondheidsproblemen of sociaal isolement. Present heeft, om goed maatwerk te realiseren,  afspraken met verschillende sociale partners in Leiden en Oegstgeest. Voor bedrijven en ondernemers die maatschappelijke betrokkenheid graag op deze wijze  aandacht geven is Present  een ideale samenwerkingspartner!

SPARK

Richt zich als MVO-platform op het inspireren en begeleiden van bedrijven uit de Leidse regio die zich sterk (willen) maken voor sociaal ondernemen. Om zo mee te bouwen aan een inclusieve maatschappij en organisaties te ondersteunen in hun doelstelling. SPARK is de verzamelplaats voor kennis rondom MVO. Een plek waar sociaal bewuste ondernemers elkaar motiveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, en duurzamer en kostenbewuster te ondernemen. Lees meer

  • © Copyright 2022
  • MBO71 |
  • Home | 
  • Communicatie : Legit