Stichting Eva ziet kansen in betrokken ondernemerschap

Het MBO heeft voor bedrijven positieve zakelijke effecten zoals een maatschappelijk gezicht en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf. Het geeft medewerkers een goed gevoel iets voor anderen te betekenen in “de baas zijn tijd”. Het geeft afleiding en motiveert hen in hun betrokkenheid bij de zaak.

Voor ons (Eva die mantelzorgers ondersteund in Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) betekend het dat we ons netwerk verstevigen, ook  buiten de zorg- en welzijnssector door inzet van andere organisaties en bedrijven op het gebied van mensen en middelen. In ruil hiervoor kunnen wij weer informatie bieden over o.a. hoe je een mantelzorgvriendelijk beleid kan neerzetten binnen je bedrijf/organisatie of we bieden o.a. onze expertise in de vorm van een workshop of informatiebijeenkomst en bekendheid middels onze PR middelen als de nieuwsbrief en website met een breed bereik aan netwerkpartners, mantelzorgers en vrijwilligers.

Voor activiteiten die we organiseren voor onze mantelzorgers en vrijwilligers, werken we altijd samen met lokale bedrijven binnen de subsidiegemeente. Zo krijgen we meestal wel een korting voor de waarderingsactiviteiten voor mantelzorgers. Zo hebben we bijvoorbeeld twee jaar achtereen een fijne samenwerking gehad t.a.v. de Dag van de Mantelzorg met Holiday Inn. Daarnaast werken we veel samen met partners vanuit het netwerk. Zo hebben wij met GGZ Rivierduinen en Vitalismaatjes een deal op het beursplein 071 gesloten rondom scholing aan studenten van de Hogeschool die zich voor al onze maatjesprojecten inzetten. Dit doen we al jaren en we verdelen de organisatie en ruimte met elkaar. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten.

Ook zoeken we de samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld de brandweer, die een workshop gegeven heeft over veiligheid in en om het huis, een belangrijk thema voor mantelzorgers en hun verzorgden. Ontspannende workshops worden regelmatig gegeven door docenten die hun eigen bedrijf(je) kunnen promoten. Mogelijk dat vrijwilligers en mantelzorgers interesse hebben in een nieuwe hobby. Zo hebben we Djembé, dans en schilderen weleens aangeboden als workshop. Ook met bijscholing gezondheidszorg hebben we een langdurende samenwerking waar vanuit als dank ook een workshop over dementie aan onze vrijwilligers is gegeven.

Er is een grote vraag naar vrijwilligers en mantelzorgers. De term “laten we eens naar een ander omkijken” komt te pas en te onpas voorbij op tv, mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Ook zijn mensen drukker om werk en privé te combineren. Opa’s en oma’s werken vaak nog en passen ook op de kleinkinderen etc. Mijn ervaring is dat mensen al druk zijn en minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk erbij. Mantelzorg overkomt je. Ook daar zien we dat de druk hoog is en dat zij meer ontlast moeten worden door o.a. weer een vrijwilliger. De vraag naar vrijwilligers is dus groot. Vooral in het buddywerk wat wij coördineren, merken we dat vrijwilligers voor een langere periode moeilijk vindbaar zijn. Korte klussen en flexibel vrijwilligerswerk zijn meer gewild omdat je je dan niet hoeft vast te leggen en het gemakkelijker in te passen is met andere activiteiten. Wij streven echter naar het opbouwen van een vertrouwensband. De buddy heeft te maken met steeds complexere vragen bij mensen met dementie, psychische problemen en levensbedreigende ziekten met daarnaast de mantelzorger die zijn/haar verhaal kwijt wil. Dit vraagt om geduld, continuïteit en levenservaring.

In het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zie ik kansen om bijvoorbeeld werknemers van een bedrijf/organisatie in te zetten als buddy. Het is fijn om van grote waarde te zijn en eens iets anders te doen dan bijvoorbeeld de hele week achter het bureau werkzaamheden te verrichten. Ik hoop dat er bedrijven zijn die zich op deze manier willen inzetten. Voor hulpvragers en mantelzorgers bij Eva zou dit een mooie toegevoegde waarde zijn!

Marian Krol

Adviseur Informele Zorg Eva

www.wijzijneva.nl     

Wat brengt MBO71

verbinding, inspiratie en bemiddeling

Wij stimuleren het bedrijfsleven om actief te zijn als betrokken ondernemer, én ondersteunen daarbij organisaties, verenigingen en initiatieven bij de hulpvraag.

Bemiddelaar met als doel samenwerking
we maken het makkelijker

Wij organiseren diverse activiteiten, waaronder match making & informatiesessies, promotionele acties en workshops. Daarbij belichten wij de uitdagingen en oplossingen.

 • Verbindt het bedrijfsleven aan projecten en activiteiten;
 • Inspireert en biedt een podium aan maatschappelijke initiatieven;
 • Stimuleert samenwerking door bemiddelings- & adviesgesprekken;
  Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven;
 • Adviseert bedrijven over de eigen mogelijkheden voor MBO.
 • Match vraag en aanbod op het Beursplein
 • Begeleidt organisaties in het samenwerken met het bedrijfsleven
 • © Copyright 2022
 • MBO71 |
 • Home | 
 • Communicatie : Legit